SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. Edmunda Bojanowskiego

56-320 Kuźnica Czeszycka 1 
tel. 71 38 456 93 
 facebook

E-mail: sekretariat@sp.kuznicaczeszycka.pl

 • Kalendarium

  Piątek, 2024-02-23

  Imieniny: Damiana, Romana

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 611177
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 119 dni

Razem odkrywamy świat

Od drugiego semestru 2018/2019 roku w naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny "Razem odkrywamy Świat"

 

"RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT"


        Realizacja projektu ma przyczynić się do polepszenia warunków nauczania poprzez doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pracownie szkolne, zwiększenie kwalifikacji nauczycieli oraz realizację zajęć dodatkowych i wycieczek edukacyjnych dla uczniów.

W ramach projektu  w Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej podejmowane są następujące działania:

- dodatkowe zajęcia edukacyjne dla wszystkich uczniów, a w szczególności dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- szereg wycieczek edukacyjnych - do teatru, muzeum, kina i wycieczek rekreacyjno - turystycznych,

- utworzenie i doposażenie pracowni do nauczania języków obcych,

- doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w sprzęt multimedialny i informatyczny oraz w pomoce i środki dydaktyczne do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach realizowanego projektu w naszej Szkole prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe:

Lp Nazwa zajęć dodatkowych Nauczyciel prowadzący Klasy Termin prowadzenia zajęć
 1  Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Polubić matematykę"  Maria Łaskawa  IV pt - 12.55-13.40
 2  Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Polubić matematykę"  Maria Łaskawa  V  czw - 13.50-14.35
 3  Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Polubić matematykę"  Maria Łaskawa  VI  wt - 14.40-15.25
 4  Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Polubić matematykę"  Krzysztof Gracz  VII  śr - 14.40-15.25
 5  Zajęcia wyrównawcze z matematyki "Polubić matematykę"  Krzysztof Gracz  VIII  czw - 14.40-15.25
 6  Koło matematyczne "Matematyka jest super"  Maria Łaskawa  śr - 14.40-15.25
 7  Koło matematyczne "Matematyka jest super"  Krzysztof Gracz  VIII pt - 08.15-9.00
 8  Koło "Eksperyment fizyczno - chemiczny"  Marek Ziarko VII  czw - 14.40-15.25
 9  Koło przyrodnicze "Kużniccy odkrywcy"  Dorota Piec V-VI   pn - 14.40-15.25
10 Koło z języka angielskiego Katarzyna Stellmach V-VI 
pt - 13.50-14.35
pt - 14.40-15.25
11 Koło z języka angielskiego Paulina Pasznicka VII-VIII 
śr - 14.40-15.25
pt - 14.40-15.25
12 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Tamara Okoń  I-II
pn - 12.55-13.40
pt - 12.55-13.40
13 Zajęcia logopedyczne Paulina Pasznicka 0-III
pt - 8.15-9.00
pt - 9.05-9.50
pt - 12.55-13.40 
14 Zajęcia logopedyczne Bogusława Skorek 0-III
śr - 11.55-12.40
pt - 09.05-09.55

Projekt edukacyjny "RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT" dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie trwał do 30.06.2020 r.