SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. Edmunda Bojanowskiego

56-320 Kuźnica Czeszycka 1 
tel. 71 38 456 93 
 facebook

E-mail: sekretariat@sp.kuznicaczeszycka.pl

 • Kalendarium

  Niedziela, 2023-12-03

  Imieniny: Hilarego, Franciszki

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 571156
  • Do końca roku: 28 dni
  • Do wakacji: 201 dni

Cele i zadania szkoły (EKR)

Artykuły

 • Tekst łatwy do czytania (EKR)


  Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz zawarte w programach nauczania stanowiących szkolny zestaw programów nauczania i w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska,...

  Czytaj Więcej o: Tekst łatwy do czytania (EKR)