SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. Edmunda Bojanowskiego

56-320 Kuźnica Czeszycka 1 
tel. kom. +48 723 280 496
                   +48 575 270 060
 
 facebook

E-mail: sekretariat@sp.kuznicaczeszycka.pl

 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-05-23

  Imieniny: Leoncjusza, Michała

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 676149
  • Do końca roku: 222 dni
  • Do wakacji: 29 dni

Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI do oddziałów przedszkolnych i 1 klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025.
 
 
Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I i oddziałów przedszkolnych można składać od 4 marca do 28 marca w sekretariacie szkoły.
 
Do klasy I Szkoły Podstawowej należy zapisać:
 • dzieci urodzone w 2017 r. (siedmiolatki)
 
Do oddziałów przedszkolnych można zapisać:
 •  dzieci urodzone w 2018 r. (sześciolatki) - podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
 • dzieci urodzone w 2019 r. (pięciolatki) - nie mają obowiązku, ale mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
 • dzieci urodzone w 2020 r. (czterolatki) - mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
 • dzieci urodzone w 2021 r. (trzylatki) - mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego
 
Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka (do pobrania na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły).
Przy składaniu karty zgłoszenia dziecka w sekretariacie szkoły należy też  okazać dokument potwierdzający dane dziecka (odpis aktu urodzenia dziecka – do wglądu) i PESEL  dziecka.
W przypadku dzieci, które będą kontynuowały edukację przedszkolną wystarczy pisemna deklaracja rodziców złożona u wychowawcy oddziału przedszkolnego.