SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. Edmunda Bojanowskiego

56-320 Kuźnica Czeszycka 1 
tel. 71 38 456 93 
 facebook

E-mail: sekretariat@sp.kuznicaczeszycka.pl

 • Kalendarium

  Niedziela, 2023-12-03

  Imieniny: Hilarego, Franciszki

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 571112
  • Do końca roku: 28 dni
  • Do wakacji: 201 dni

Rekrutacja

Od 01 marca do 10 kwietnia 2019 roku będą trwały zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz do oddziałów przedszkolnych (sześciolatki, pięciolatki, czterolatki i trzylatki) na rok szkolny 2019 - 2020.
 
Do klasy I Szkoły Podstawowej można zapisać dzieci urodzone:
 
1) w roku 2012 (siedmiolatki) objęte obowiązkiem szkolnym,
 
2) w roku 2013 (sześciolatki) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 
Do oddziałów przedszkolnych można zapisać dzieci urodzone:
 
1) w roku 2013 (sześciolatki) do klasy zerowej,
2) w roku 2014 (pięciolatki) do klasy zerowej lub grupy przedszkolnej,
3) w roku 2015 (czterolatki) do grupy przedszkolnej,
4) w roku 2016 (trzylatki0 dp grupy przedszkolnej.
 
Aby zapisać dziecko do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka (do pobrania na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły).
Przy składaniu karty zgłoszenia dziecka w sekretariacie szkoły należy też  okazać dokument potwierdzający dane dziecka (odpis aktu urodzenia dziecka – do wglądu) i PESEL  dziecka.
W przypadku dzieci, które będą kontynuowały edukację przedszkolną wystarczy pisemna deklaracja rodziców złożona u wychowawcy oddziału przedszkolnego.